مدارک لازم جهت ثبت نام سال جدید  چاپ

تاریخ : شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1387 در ساعت 11:00 ق.ظ

مدارک ثبت نام سال تحصیلی 88/87 به شرح ذیل اعلام می گردد.

پایه اول

/- گواهی موقت قبولی سال سوم راهنمایی

 /- توصیه نامه دوره راهنمایی(جدول نمرات)

/- فتوکپی شناسنامه 2 برگ

/- عکس 4*3 ( 6قطعه)

/- کارت واکسناسیون

/- تکمیل فرم تعهد نامه

/- تکمیل فرم ثبت نام(201)

/- پرداخت هزینه بیمه حوادث وکتاب برنامه ریزی و درس اختیاری

/- به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است

پایه دوم

/- کارنامه قبولی سال اول

/- برگ هدایت تحصیلی

/- فتوکپی شناسنامه 2 برگ

/- عکس 4*3 ( 6قطعه)

/- تکمیل فرم تعهد نامه

/- تکمیل فرم ثبت نام(201)

/- پرداخت هزینه بیمه حوادث

/- به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است

پایه سوم

/- کارنامه قبولی سال دوم

/- فتوکپی شناسنامه 2 برگ

/- عکس 4*3 ( 12قطعه)

/- تکمیل فرم تعهد نامه

/- تکمیل فرم ثبت نام(201)

/- پرداخت هزینه بیمه حوادث

/- به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است